Περιπέτεια στα 7 Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου

Η Πυραμίδα του Χέοπα, είναι από τα πιο διάσημα και πιο παλιά σωζόμενα κτίρια της ανθρωπότητας . Ενημερωθήκαμε ότι κάποιος έχει τοποθετήσει μια βόμβα εκεί, η οποία πρόκειται να εκραγεί σε 1 ώρα. [...]